Certified Data Centre Facilities Operations Manager

THI LƯỢNG: 3 ngày (~24 giờ)

GII THIU KHÓA HC

Khoá học 24 giờ học của hãng EPI về quản lý hạ tầng Data Center- CDFOM cho phép học viên đạt được các kiến thức chuyên sâu về quản lý vận hành của Data Center. Các nội dung như hoạch định năng lực (capacity planning), cập nhập các phát minh xanh (latest green initiatives), cách thức lựa chọn phương án triển khai/không triển khai đầu tư thiết bị (mission and de-commission equipment), các tiêu chuẩn về an toàn (safety standards), các luật định và tiêu chuẩn quốc tế, công tác quản lý con người, nhà cung cấp, đối tác cũng như kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố/nguy cơ được truyền tải một cách dễ hiểu, thiết thực.
Với những kiến thức và kỹ năng chương trình mang lại, công tác quản lý hoạt động của Data Center sẽ rất khoa học, đơn giản hoá và đặc biệt mang tính hiệu quả và kinh tế.

MC TIÊU KHÓA HC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Thiết lập một nhóm điều hành và quản lý về hoạt động của Data Center (Data center facilities operations team)
 • Quản lý và động viên đội ngũ quản lý hạ tầng của Data Center
 • Thiết lập được các cam kết SLA nhằm xác định trách nhiệm, mô tả công việc cũng như sử dụng hệ số đánh giá KPI
 • Quản lý các nhà cung cấp (vendors) và đo lường hiệu suất, hiệu quả của các vendors 
 • Thiết lập và quản lý hệ thống bảo mật tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như chuẩn ANSI/TIA-942
 • Điều hành và giải quyết các yêu cầu phát sinh một cách an toàn và tuân thủ theo luật định
 • Điều hành và quản lý hiệu quả hoạt động của Data Center
 • Quản lý các văn bản, tài liệu liên quan đến Data Center
 • Có khả năng lý giải việc đầu tư hay không đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Data Center
 • Quản lý hiệu quả hệ thống cáp CNTT
 • Quản lý các hoạt động hằng ngày Data Center

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khoá học phù hợp với những học viên là người chịu trách nhiệm về việc quản lý và quản trị nhằm đảm bảo Data Center luôn “sẵn sàng cao” (hi-availabe), hạn chế tối đa thời gian “chết” (downtime).

ĐIU KIN THAM GIA

Học viên cần có kinh nghiệm về quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu và có kiến thức tương đương khoá học CDCP - Certified Data Centre Professional

KHÓA HC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

 • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EPI.
 • Học viên chỉ đạt được chứng chỉ quốc tế sau khi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EXIN tổ chức.

NI DUNG KHÓA HC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  24/11/2021
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)