Oracle Database 12c: Data Guard Administration

THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database 12c: Data Guard Administration Ed 1 này sẽ dạy học viên cách sử dụng Oracle Data Guard. Các chuyên gia hướng dẫn đến từ Oracle University sẽ chứng minh cách mà giải pháp này có thể bảo vệ Cơ sở dữ liệu Oracle của bạn khỏi thời gian chết đã được lên kế hoạch hoặc chưa.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Sử dụng cơ sở dữ liệu dự phòng Data Guard để hỗ trợ các tính năng sản xuất như báo cáo, truy vấn, kiểm thử và thực hiện sao lưu.
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu dự phòng vật lý và logic.
 •  Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control và giao diện dòng lệnh Data Guard (DGMGRL) để duy trì một cấu hình Data Guard.
 • Sử dụng Data Guard để thực hiện một Oracle database có tính khả dụng cao.
 • Có được kiến thức về Oracle Database Exadata Cloud Service.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Tư vấn kỹ thuật

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Các nguyên tắc cơ bản về hệ điều hành Linux

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Oracle GoldenGate 11g: Fundamentals for Oracle
 • Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ