Agile Scrum Master

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Agile Scrum Master giới thiệu đến học viên các khái niệm và các bài thực hành tốt nhất về Agile và Scrum. Agile là một phương pháp quản lý dự án phù hợp với các dự án mang tính phức tạp và không chắc chắn, và hơn 50% các dự án Agile sử dụng Scrum, làm nó trở thành một phương pháp Agile phổ biến. Khóa học này cũng sẽ giúp học viên xây dựng các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để vượt qua bào thi cấp chứng nhận ở lần thử đầu tiên.
Học viên sẽ trở thành một chuyên gia về Scrum, đẩy mạnh khả năng phát triển và mang lại các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng cũng như áp dụng các khái niệm của Scrum vào tổ chức của mình. Bằng các ứng dụng thực tế của Agile thông qua các dự án thực tiễn trên JIRA, học viên sẽ có khả năng tối ưu giá trị kinh doanh của mình trong khi giảm nhẹ các rủi ro tiềm năng.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 20 giờ học dưới sự hướng dẫn của giảng viên
 • 16 giờ học với các nội dung chất lượng cao
 • 2 trò chơi trực tuyến Scrum / 7 kịch bản trò chơi Scrum 
 • 1 dự án thực và các bài thực hành
 • 19 PDUs – tự học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Trở nên thành thạo các thuật ngữ Scrum và các ứng dụng của chúng.
 • Tạo điều kiện cho các scrum hàng ngày, user stories, sprint planning và sprint reviews
 • Có khả năng tạo ra các tạo phẩm Scrum khác nhau, bao gồm product backlog, sprint backlog, finished deliverables, và definition of done
 • Triển khai Scrum phân tán trên các nhóm trải rộng vượt qua các khu vực địa lý
 • Phát triển vai trò Scrum Master với bất kỳ tổ chức nào triển khai Scrum
 • Thiết lập và xử lý các dự án trên trang JIRA Cloud
 • Vượt qua kỳ thi Agile Scrum Master trên Exin trong lần thi thử đầu tiên
 • Áp dụng các thực tiễn tốt nhất quan trọng để có được giá trị tối đa từ phương pháp Scrum.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chứng chỉ Agile Scrum Master phù hợp với đối tượng là:

 • Các trưởng nhóm
 • Quản lý dự án
 • Thành viên của nhóm Scrum như các nhà phát triển, các chuyên gia về Scrum, và các chủ sản phẩm
 • Quản lý nhóm Scrum
 • Các nhóm đang chuyển tiếp sang Scrum
 • Các chuyên gia có dự định theo đuổi chứng chỉ Scrum Master

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Để sở hữu chứng nhận Simplilearn, học viên phải:

 • Hoàn thành ít nhất 85% khóa học hoặc tham dự đầy đủ 1 gói khóa học (complete batch)
 • Hoàn thành 1 dự án và một bài test mô phỏng với số điểm tối thiểu là 65%.

Kiểm tra exam voucher của Simplilearn:

Exam voucher đã bao gồm trong học phí của mỗi khóa học. Tuy nhiên, học viên phải đăng kí bài thi trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng kí khóa học Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến lệ phí do tổ chức cấp chứng nhận đưa ra trong vòng 1 năm, học viên phải chịu trách nhiệm trả số tiền chênh lệch cho Simplilearn. Nếu bài thi không được đăng kí trong vòng 1 năm, học viên phải mua lại exam voucher theo giá trị thực tế của nó.

Hiệu lực của exam voucher:

Exam voucher có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Validity Agile Chứng nhận Scrum Master:

Chứng nhận có hiệu lực trọng đời và sẽ không tốn phí renew.

Tôi có bao nhiêu lần thử để có thể thi đậu bài thi Agile Scrum Master?

Bạn chỉ có tối đa 1 lần để có thể thi đậu bài thi cấp chứng nhận Agile Scrum Master. Simplilearn sẽ cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho học viên nhằm giúp học vượt qua kì thi.

Nếu tôi không đậu bài thi Agile Scrum Master, tôi phải mất bao lâu để làm lại bài thi?

Thí sinh có thể làm lại bài thi trong cùng một ngày tại Trung tâm Khảo thí hoặc thông qua EXIN Anywhere Service.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Lesson 00 - Course Overview
 • Lesson 01 - Agile Way of Thinking
 • Lesson 02 - Other Agile Frameworks
 • Lesson 03 - Scrum Events and Artifacts
 • Lesson 04 - Scrum Roles
 • Lesson 05 - Agile Estimating, Planning, Monitoring and Control
 • Lesson 06 - Agile on Complex Projects
 • Lesson 07 - Adopting Agile
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM