AWS Developer Associate

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học AWS Developer Associate cung cấp cấp cho bạn các kiến thức cần thiết để bạn có thể lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các giải pháp đám mây có thể mở rộng bằng cách sử dụng Amazon Web Services (AWS). Bạn sẽ học cách làm việc với các thành phần AWS chính như S3, EC2, IAM, các dịch vụ DB, DynamoDB, các dịch vụ ứng dụng AWS, quản lý chi phí, các công cụ quản lý Kinesis và Lambda, VPC, Router 53, SDK, CLI và các tính năng bảo mật AWS. Khóa học được thiết kế để cải thiện khả năng làm chủ của bạn khi làm việc với AWS và giúp bạn có đầy đủ kiến thức để vượt qua được kỳ thi lấy chứng chỉ AWS Developer Associate.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 28 giờ học trực tuyến với giảng viên
 • 3 bài kiểm tra cuối khóa (simulation exams) (60 câu hỏi/ bài)
 • 16 live demos về các dịch vụ AWS
 • 3 hands-on practice projects với AWS console

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Kế hoạch, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp đám mây có thể mở rộng và co giãn bằng AWS
 • Viết code để tối ưu hóa hiệu suất các dịch vụ AWS
 • Nhận biết và triển khai bảo mật ứng dụng code-level (vai trò IAM, thông tin đăng nhập, mã hóa)
 • Xác định và triển khai kiến trúc phù hợp cho môi trường phát triển, thử nghiệm và dàn dựng.
 • Xác định và triển khai các quy trình bao mật để triển khai và bảo trì đám mây tối ưu
 • Phát triển và duy trì các ứng dụng được viết cho S3, DynamoBD, SQS, SNS, SWS, AWS Elastis Beanstalk và AWS CloudFormation.
 • Xác định và triển khai thực tiễn tốt nhất về bảo mật đám mây

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học AWS Certified Developer Associate được thiết kế cho các nhà phát triển có từ 01 hoặc nhiều năm kinh nghiệm với các giải pháp coding sử dụng AWS cho các dịch vụ của Amazon như Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Workflow Service, AWS Elastic Beanstalk và AWS CloudFormation.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Bạn cần hoàn tất chương trình học AWS Technical Essentials hoặc có kinh nghiệm chuyên môn thực tiễn quan trọng với các dịch vụ khác nhau của AWS
 • Hiểu biết về các ứng dụng phân tán stateless và loosely coupled 
 • Làm quen với việc phát triển các giao diện API
 • Hiểu biết cơ bản về Cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ (relational và Non-relational)
 • Làm quen với messaging services và queuing services

BÀI THI & CẤP CHỨNG CHỈ

Mở khóa chứng chỉ Simplilearn

Online Classroom:

 1. Hoàn tất đầy đủ 1 khóa học (Complete batch)
 2. Hoàn thành 01 Project và 01 bài kiểm tra cuối khóa (dạng simulation test) với điểm tối thiểu 60%

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lesson 01 - AWS Overview

Lesson 02 - AWS Services

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)