AWS Technical Essentials

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học AWS Technical Essentials này sẽ giới thiệu cho bạn nguyên tắc cơ bản về nền tảng đám mây của Amazon Web Services (AWS) và đảm bảo rằng bạn sẽ thành thạo trong việc xác định các công nghệ AWS, các khái niệm, lợi ích và các tùy chọn triển khai để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của bạn. Bạn sẽ học để điều hướng bảng điều khiển quản lý AWS; hiểu các biện pháp bảo mật AWS; các tùy chọn lưu trữ và Cơ sở dữ liệu; và có được kiến thức chuyên môn về các dịch vụ web như EC2, S3, RDS và EBS

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 7 giờ học trực tuyến (E-learning) chất lượng cao
 • 2 live projects, 21 live demos
 • 2 bài kiểm tra dạng mô phỏng (simulation exams), 60 câu hỏi/ bài
 • Thực hiện hands-on project với AWS Console

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Nhận biết các thuật ngữ và các khái niệm khi chúng liên quan đến nền tảng AWS
 • Điều hướng quản lý AWS Console
 • Hiểu các biện pháp bảo mật mà AWS cung cấp
 • Phân biệt các tùy chọn lưu trữ AWS và tạo Amazon S3 buckets
 • Nhận biết AWS Compute, các tùy chọn mạng và sử dụng EC2, EBS
 • Mô tả các dịch vụ quản lý và các tùy chọn CSDL
 • Sử dụng dịch vụ Cơ sở dữ liệu Amazon (RDS – Relational Database Service) để khởi chạy một ứng dụng
 • Xác định các tùy chọn triển khai và quản lý.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Bất kỳ cá nhân nào có trách nhiệm nêu rõ các lợi ích kỹ thuật của các dịch vụ AWS cũng có thể phù hợp khóa học này.
 • SysOps administrators
 • IT developers
 • Bất kỳ cá nhân nào mới biết đến AWS và muốn tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của AWS

BÀI THI & CẤP CHỨNG CHỈ

Mở khóa Chứng chỉ Simplilearn

Bạn cần hoàn tất 85% chương trình học và hoàn tất 01 Project với hoàn tất bài thi cuối khóa với điểm tối thiểu 60%

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lesson 00 - Course Overview

Lesson 01 - Introduction to Cloud Computing

Lesson 02 - Introduction to AWS

Lesson 03 - Storage and content delivery

Lesson 04 - Compute Services and Networking

Lesson 05 - AWS Managed Services and Databases

Lesson 06 - Deployment and Management

Practice Project

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)