Certified TIA-942 Design Consultant

THI LƯỢNG: 3 ngày (~24 giờ)

GII THIU KHÓA HC

Ngày nay, Data Center đóng vai trò cốt lõi, quan trọng trong hoạt động của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Khi xảy ra tình trạng “downtime” (chết, ngưng hoạt động) của các Trung tâm Dữ liệu, thì chắc chắn hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề dù tổ chức, doanh nghiệp đã có thiết lập các phương án phục hồi, khôi phục Trung tâm Dữ liệu. Bởi thực tế cho thấy vẫn có tồn tại rủi ro trong các phương án phục hồi như thiếu dữ liệu, dữ liệu không toàn vẹn hoặc trùng lắp dữ liệu,… Do đó, để đảm bảo tính ổn định và bền vững của Trung tâm Dữ liệu thì đòi hỏi các Trung tâm Dữ liệu phải được thiết kế và xây dựng theo đúng các nguyên tắc tiêu chuẩn quốc tế trong đó tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 (Tiêu chuẩn xây dựng hạ tầng viễn thông đối với các Trung tâm Dữ liệu) được nhiều tổ chức, doanh nghiệp hướng đến đạt được.

MC TIÊU KHÓA HC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

  • Hiểu đúng các yêu cầu và hướng dẫn của tiêu chuẩn ANSI/TIA-942
  • Hiểu đúng được ý nghĩa và mục đích của tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 nhằm có sự lựa chọn đầu tư đúng đắn tránh quá mức cần thiết hoặc thiếu hụt
  • Hiểu đúng về các thứ tự ưu tiên trong việc đầu tư phương án dự phòng và đầu tư hạ tầng Trung tâm Dữ liệu
  • Hiểu đúng về các tiêu chuẩn và yêu cầu cho việc thiết kế một Trung tâm Dữ liệu đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả từ quan điểm của ANSI/TIA-942
  • Mối tương quan giữa tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 và các tiêu chuẩn quốc tế khác cho Trung tâm Dữ liệu
  • Cung cấp bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA 942-942 bản điện tử mới nhất trị giá 510USD

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học được thiết kế cho các chuyên gia chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng, duy trì và điều hành Trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942.

ĐIU KIN THAM GIA

Học viên có kiến thức tương đương với khoá học CDCP (Certified Data Center Professional).

KHÓA HC LIÊN QUAN

CHNG NHN

  • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EPI.
  • Học viên khi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EXIN tổ chức được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu trong vòng 03 năm.

NI DUNG KHÓA HC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)