Certified TIA-942 Internal Auditor

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (16 giờ)

GII THIU KHÓA HỌC

Khóa học Certified TIA-942 Internal Auditor (CTIA) được EPI xây dựng nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ANSI/TIA-942 với các phương pháp, nguyên tắc, cách thức tổ chức đánh giá nội bộ theo ISO-19011.

MC TIÊU KHÓA HC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

  • Chuẩn bị cho công tác tổ chức đánh giá nội bộ ANSI/TIA-942 như chuẩn bị các tài liệu cần thiết, kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kỹ năng quản lý toàn bộ quá trình đánh giá nội bộ,…
  • Triển khai công tác đánh giá nội bộ ANSI/TIA-942 theo tiêu chuẩn ISO-19011
  • Hỗ trợ cho công tác đánh giá của tổ chức thứ 3 về ANSI/TIA-942
  • Quản lý quá trình hậu kiểm toán với CAR (Correct Action Reprts), bổ sung các yêu cầu cần khắc phục, hoàn tất các thủ tục cần thiết để đạt chứng nhận
  • Hỗ trợ cho công tác tái cấp chứng nhận       

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các chuyên gia về quản lý chất lượng; các nhà quản lý, chịu trách nhiệm quản trị và quản lý rủi ro; các chuyên gia kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn viên, kiểm toán viên nội bộ hoặc bất cứ chuyên gia có hoạt động liên quan đến ANSI / TIA-942.

ĐIU KIN THAM GIA

Học viên có kiến thức tương đương với khoá học CTDC (Certified TIA-942 Design Consultant).

KHÓA HC LIÊN QUAN

CHNG NHN

  • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EPI.
  • Học viên khi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EXIN tổ chức được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu trong vòng 03 năm.

NI DUNG KHÓA HC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)