Lập trình Ứng dụng Di động với Android Nâng cao

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Kiến trúc ứng dụng Android phổ biến MVP, MVVM
  • Tổ chức quản lý Database (SQLite)
  • Làm việc với Network trong ứng dụng (tương tác, tổ chức API)
  • Biết sử dụng custom view trong ứng dụng
  • Tìm hiểu về Leak Memory giúp học viên tối ưu việc sử dụng tài nguyên ứng dụng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Đã học qua lập trình Android cơ bản hoặc đã từng làm việc với lập trình Android
  • Học viên biết ngôn ngữ lập trình căn bản Java là một lợi thế

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Xem thêm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)