Lập trình Web với Angular

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Angular là một platform giúp cho việc xây dựng ứng dụng web trở nên dễ dàng. Ngoài ra, có thể sử dụng Angular để viết native app cho di động hoặc desktop. Angular là nền tảng của google và được google liên tục phát triển nâng cấp, có cộng đồng lớn các lập trình viên cũng như các project sử dụng.
 • Angular sử dụng Typescript để phát triển ứng dụng. TypeScript vừa có tính chặt chẽ của một ngôn ngữ có kiểu (kiểm tra kiểu dữ liệu ngay khi compile), vừa giữ được sự linh hoạt và gọn nhẹ của javascript, giúp cho angular phù hợp với tất cả các project ở mọi quy mô.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng hiểu được những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất trong Angular, từ đó học viên sẽ sử dụng Angular cho các nền tảng web, mobile, app cực kì dễ dàng.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình dành cho tất cả các đối tượng muốn tìm hiểu về Lập trình.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Đã biết lập trình cơ bản bất kỳ ngôn ngữ nào
 • Đã biết HTML CSS cơ bản

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tổng quan về Angular
 •  Typescript
 •  Giới thiệu về Component
 •  Templates, Interpolation và Directives
 •  Ràng buộc dữ liệu (data binding) & Đường ống (pipes)
 •  Dịch vụ (service) và Dependency Injection, RxJS
 •  Truy xuất dữ liệu sử dụng HTTP, HTTPClient
 •  Navigation và định hướng routing
 •  Angular Modules, Cache, Security
 •  Xây dựng kiến trúc dự án (clean architecture code)
 •  Các quy ước để viết code sạch
 •  SEO cho ứng dụng Angular
 •  Testing và triển khai dự án
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)