Oracle Database 12c: RAC Administration

THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database 12c R2: RAC Administration này sẽ dạy học viên về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle RAC. Các chuyên gia hướng dẫn đến từ Oracle University sẽ mang đến cho học viên các kiến thức chuyên sâu về Global Resources và Cache Fusion. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được giới thiệu về Oracle Database Exadata Cloud Service.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Cấu hình Oracle RAC Reader Nodes.
 • Định nghĩa redo log files trong một môi trường RAC.
 • Định nghĩa undo tablespaces trong một môi trường RAC.
 • Mô tả lợi ích của Oracle RAC.
 • Chuyển đổi 1 cá thể Oracle Database sang RACs.
 • Cài đặt phần mềm Oracle Database.
 • Tạo một cơ sở dữ liệu cluster.
 • Định nghĩa tablespaces cục bộ tạm thời trong một môi trường RAC.
 • Sửa đổi thông số khởi tạo trong một môi trường RAC.
 • Thực hiện các nhiệm vụ sau khi tạo cơ sở dữ liệu.
 • Cấu hình RMAN cho môi trường RAC.
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu RAC để sử dụng chế độ ARCHIVELOG và khu vực phục hồi nhanh.
 • Giải thích sự cần thiết của các nguồn tài nguyên toàn cầu.
 • Mô tả sự phối hợp cache toàn cầu
 • Mô tả các nguyên tắc và mục đích của clusters
 • Mô tả kiến trúc Oracle Clusterware

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Nhà quản trị

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Oracle Database 12c: ASM Administration
 • Oracle Database 12c: RAC and Data Guard Integration Workshop Ed 1

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ