Xây Dựng Chiến Lược Kiến Trúc Doanh Nghiệp Thúc Đẩy Đổi Mới Kỹ Thuật Số
01/11/2021

 

Đến năm 2023, 60% tổ chức sẽ phụ thuộc vào vai trò của EA trong việc dẫn dắt phương pháp kinh doanh đối với đổi mới kỹ thuật số.

Phương pháp tiếp cận EA truyền thống tập trung vào kiến trúc giải pháp và kỹ thuật không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ngày nay. Các kiến trúc sư doanh nghiệp ngày nay chịu trách nhiệm thiết kế trí tuệ nhân tạo vào mô hình kinh doanh và hoạt động, xác định các cách giúp tổ chức của họ sử dụng dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các khoản đầu tư kinh doanh kỹ thuật số.

Các nhà lãnh đạo EA là những người hỗ trợ chính cho hoạt động kinh doanh kỹ thuật số có trách nhiệm giúp doanh nghiệp cân bằng rủi ro và lợi ích.

2 thách thức mà các nhà lãnh đạo EA phải đối mặt trong năm 2021 để bắt đầu lập chiến lược cho:

  • Tái định vị việc áp dụng EA, các kết quả và giá trị gia tăng
  • Cách làm việc mới và sản phẩm mới

Với những thách thức mà các nhà lãnh đạo EA sẽ gặp phải, hãy xem xét hai hành động này để giúp đưa tổ chức đi đúng hướng:

  • Thay đổi phong cách lãnh đạo sang huấn luyện và cố vấn
  • Xây dựng đội nhóm EA thích ứng linh hoạt

Thiết kế cho trí tuệ nhân tạo

Theo truyền thống, EA dẫn đầu các hoạt động thực thi chiến lược cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, EA đã chuyển trọng tâm sang thiết kế chiến lược. Đến năm 2023, 60% các hoạt động EA sẽ thiết kế trí tuệ vào các mô hình hoạt động và kinh doanh của họ để hỗ trợ việc phát triển và thực thi chiến lược.

Sử dụng các phương pháp tiếp cận tư duy thiết kế để hoạt động giống như một nhà tư vấn quản lý nội bộ. Theo dõi và đánh giá các công nghệ mới nổi, đồng thời ánh xạ chúng trở lại mô hình kinh doanh để xác định cách chúng có thể tạo ra cơ hội. Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp thông qua tích hợp công nghệ chiến lược.

Tái Tập trung vào kiến trúc thông tin

Sự xuất hiện của dữ liệu, phân tích, máy học và trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng định hình lại các mô hình kinh doanh cốt lõi của các tổ chức. Để bắt kịp với kinh doanh kỹ thuật số, EA phải nhận ra và nâng cao tầm quan trọng của kiến trúc thông tin. Đến năm 2023, 65% các chương trình EA sẽ tái tập trung vào kiến trúc thông tin, biến nó thành trung tâm của tất cả các sáng kiến số hóa.

Khả năng hiểu và mô hình hóa hiệu quả nhiều nguồn thông tin sẽ là yếu tố quan trọng đối với EA để kích hoạt các mô hình kinh doanh thích ứng và dựa trên thông tin. Giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thúc đẩy cạnh tranh và lợi nhuận bằng cách liên kết tất cả các nỗ lực kinh doanh với kiến trúc thông tin.

Phát triển một mô hình rõ ràng thể hiện hệ sinh thái kinh doanh, động lực của nó cũng như việc tạo và chia sẻ thông tin. Làm việc với các chuyên gia miền về CNTT để đảm bảo rằng nền tảng công nghệ cơ bản sẵn sàng quản lý và thao tác thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau của nó.

Dẫn đầu sự đổi mới kỹ thuật số

Sự thay đổi đang diễn ra đối với vai trò tư vấn quản lý nội bộ định vị duy nhất kiến trúc sư doanh nghiệp trở thành một nhà lãnh đạo đổi mới cho tổ chức. Các nhà lãnh đạo EA hiểu rõ khả năng kinh doanh và CNTT, đồng thời có thể cải thiện khả năng giao tiếp và cộng tác. 

EA cũng có thể làm cầu nối cho sự đổi mới và hoạt động. Để thúc đẩy và vận hành sự đổi mới, tổ chức cần  lập kế hoạch, thiết kế và điều phối việc chuyển đổi sự đổi mới sang mô hình hoạt động. Sau đó, đưa các thực tế của mô hình hoạt động trở lại quá trình đổi mới.

Cuối cùng, các kiến trúc sư doanh nghiệp phải xác định các cách để cân bằng quan điểm của các bên liên quan để mọi người luôn tập trung cao độ vào việc đạt được các kết quả kinh doanh mục tiêu của tổ chức. Điều này đặt EA vào trọng tâm của sự đổi mới, cung cấp các dịch vụ chính và đảm bảo rằng nó được thực thi thành công.

Tận dụng các công cụ thông minh

Khi hoạt động của EA phát triển, bộ công cụ của nó cũng vậy. Các công cụ EA trong tương lai sẽ hỗ trợ trải nghiệm khách hàng, thiết kế sản phẩm, máy học, Internet vạn vật (IoT), v.v.

Bộ công cụ EA sẽ là một phần của hệ sinh thái các công cụ rộng lớn hơn mà tổ chức sử dụng. Ví dụ, nó có thể liên kết với quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), quản lý danh mục đầu tư và sản phẩm cũng như các công cụ lập kế hoạch và chiến lược. Đây sẽ là một hệ sinh thái phức tạp gồm các công cụ, mô hình và thông tin nâng cao tầm quan trọng của AI để giúp điều hướng, tiết lộ và cung cấp thêm thông tin chi tiết.

(Nguồn: Gartner)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

More
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này
TIN TỨC Xem thêm
Array
(
)