Tầm Quan Trọng Của PMOs Trong Môi Trường Linh Hoạt Của Doanh Nghiệp
07/12/2021

Hiện nay, việc áp dụng mô hình linh hoạt trong nhiều tổ chức, doanh nghiệp ngày càng phổ biến với thích nghi tối thiểu một mô hình mở rộng. Các trưởng nhóm PMO cần nhận thức sự gia tăng nhanh mô hình agile vì nhiều dự án trong danh mục đầu tư có các thành phần phát triển ứng dụng, và trong nhiều trường hợp, dự án sẽ  trở thành sản phẩm.

Hơn nữa, nhiều tổ chức hơn chuyển sang quản lý các khả năng kinh doanh như các sản phẩm có tính năng agile để thúc đẩy sự đổi mới và lợi thế cạnh tranh. Bản thân Agile đảm bảo những thay đổi trong tư duy và hành động PPM. 

Việc áp dụng phổ biến mô hình Agile tăng sự tự chủ và nỗ lực phối hợp tốt hơn. Các khuôn khổ này, mặc dù không hoàn hảo nhưng có thể đóng vai trò là nền tảng hữu ích để điều phối việc sử dụng Agile trong doanh nghiệp. 

https://lh6.googleusercontent.com/qrPmJ17NZLcLAGseIvU5ZHeroYuXqmBtIZiUCghzH_u8nuUtUZGT06FxJex4XHbPNhBrSa_NwbSuTJHNweJc2CkgRlkL-RJd_nYEmPOnHfoQCl0UwmRpvr1hNtb4QsMKYjgnCyp0

Sẽ rất khác nhau giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong việc áp dụng mô hình và phương pháp agile, vì vậy các lãnh đạo PMO cần nắm rõ các tác động, các khả năng và hạn chế nhằm lựa chọn lộ trình tối ưu. 

Trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi, PMO phải định dạng lại các mục tiêu của họ, thay đổi cách tiếp cận quản lý tài nguyên và thiết kế lại các hoạt động giá trị gia tăng.

TÁC ĐỘNG

 • PMO chuyển từ tâm lý kiểm soát sang các hỗ trợ hợp tác khi việc sử dụng agile trở thành một yêu cầu kinh doanh.
 • Chuyển trọng tâm từ cá nhân có kỹ năng sang các nhóm làm việc hiệu suất cao sẽ thay đổi nhưng không loại bỏ, thực thi lập kế hoạch và quản lý tài nguyên.
 • Các chỉ số giá trị có ý nghĩa là phản hồi cần thiết cho các nhóm và chủ sở hữu sản phẩm để đầu tư thích ứng với thị trường thay đổi liên tục.

https://lh4.googleusercontent.com/gco3Cq6m4ZT4fQyTENbDOPoM3esbdhzZSutGsUCrD6FAPgJe5dGq0JPviCZJ1xJ2wACgOUjw_OhK_rsI9M5ei8stdgUTKsr9Gv7rsXC6ndsqvxeF1gz18TZs2_3QCHKHwhPENcrp

KHUYẾN NGHỊ

 • Thay đổi tư duy PMO
 • Sử dụng khung Agile áp dụng thực tiễn cho doanh nghiệp 
  • Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Customized Scrum of Scrums
  • The Spotify model
  • Disciplined Agile Delivery (DAD)
  • Large-Scale Scrum (LeSS)
  • Nexus
 • Cộng tác với các trung tâm cộng tác phù hợp
 • Áp dụng các nguyên tắc PMO Agile

ĐỀ XUẤT

 • Cho phép phân phối kết quả kinh doanh liên tục và phản hồi nhanh chóng từ dưới lên bằng cách thay thế các thực hành và kiểm soát từ trên xuống sử dụng cách thức lãnh đạo hợp tác.
 • Sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả bằng cách cho phép các nhà quản lý sản phẩm được điều phối các nhóm làm việc chuyên biệt trong khi các PMO tập trung vào việc cung cấp các nguồn lực chuyên biệt và ít gặp một cách nhanh chóng khi có yêu cầu.
 • Chủ động chuẩn bị để cân bằng lại các nguồn lực đối với các khoản đầu tư vào sản phẩm được thông báo bởi các chỉ số giá trị hữu hình và có thể truy xuất.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 • Trực tuyến Live Class
 • Trực tuyến E-Learning
More
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
TIN TỨC Xem thêm
Array
(
)