Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture này sẽ giúp học viên có được những kiến thức tổng thể về kiến trúc multitenant. Học viên sẽ được luyện tập cắm và tháo databases trong multi-tenant container databases, trong khi đó, học viên còn được học cách tạo người dùng chung và cục bộ và quản trị bảo mật database nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Cấu hình quản lý nguồn tài nguyên để chia sercacs nguồn tài nguyên trong một multitenant container database giữa containers và trong một pluggable database
 • Thực hiện kiểm toán thống nhất trong một multitenant container database và pluggable databases của nó.
 • Sử dụng Oracle Data Pump, SQL*Loader trong pluggable databases
 • Giám sát multitenant container database và pluggable databases
 • Mô tả một kiến trúc multitenant.
 • Tạo một multitenant container database.
 • Tạo một pluggable database bằng cách sử dụng nhiều phương thức khác nhau.
 • Cắm một non-CDBvào một multitenant container database.
 • Quản lý multitenant container databases và pluggable databases.
 • Quản trị multitenant container database và cấu trúc lưu trữ pluggable database.
 • Tạo và quản trị các tài khoản người dùng chung và cục bộ.
 • Quản lý vai trò và đặc quyền chung và cục bộ.
 • Cấu hình multitenant container databases và các hoạt động phụ hồi và sao lưu pluggable databases.
 • Quản lý multitenant container database và hiệu suất hoạt động của pluggable databases.
 • Có được kiến thức về Oracle Database Cloud Service.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị Data Warehouse
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

 • Kinh nghiệm thực tiễn về SQL và cách sử dụng các gói PL/SQL
 • Kinh nghiệm thực tiễn về các công cụ như SQL*Plus hay Enterprise Manager Cloud Control
 • Kiến thức về quản lý và cấu hình non-CDB
 • Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop Ed 3

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  20/10/2018
TRUNG TÂM KHẢO THÍ