Adminstering a SQL Database Infrastructure

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học năm ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp cho học viên - là những người quản trị và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server - các kiến thức và kỹ năng để quản trị một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL server. Ngoài ra, nó sẽ được sử dụng cho cá nhân - những người phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Xác thực và ủy quyền cho người dùng.
 • Gán vai trò của máy chủ và cơ sở dữ liệu.
 • Cho phép người dùng truy cập tài nguyên
 • Bảo vệ dữ liệu bằng mã hóa và kiểm toán
 • Mô tả các mô hình khôi phục và chiến lược dự phòng
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Tự động hóa quản lý cơ sở dữ liệu
 • Cấu hình bảo mật cho tác nhân SQL Server
 • Quản lý cảnh báo và thông báo
 • Quản lý SQL Server bằng PowerShell
 • Truy cập dấu vết vào SQL Server
 • Giám sát cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Nhập và xuất dữ liệu

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Kiến thức căn bản về hệ thống vận hành Microsoft Windows và những chức năng chính của nó.
 • Kiến thức thực tiễn về Transact-SQL.
 • Kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu liên quan.
 • Một số kinh nghiệm trong thiết kế cơ sở dữ liệu.

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  20/07/2020
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM