Implementing a SQL Data Warehouse

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học 5 ngày cùng với giảng viên này mô tả làm thế nào để thực hiện một nền tảng kho dữ liệu để hỗ trợ một giải pháp BI. Học viên sẽ được tìm hiểu cách để tạo ra một kho dữ liệu với Microsoft SQL Server ® 2016 và với Azure SQL Data Warehouse, cách để thực hiện ETL với SQL Server Integration Services, và cách để xác nhận và làm sạch dữ liệu với SQL Server Quality Services và SQL Server Master Data Services .

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các yếu tố chính của một giải pháp lưu trữ dữ liệu
 • Mô tả những cân nhắc phần cứng chính cho việc xây dựng một kho dữ liệu
 • Thực hiện một thiết kế logic cho một kho dữ liệu
 • Thực hiện một thiết kế vật lý cho một kho dữ liệu
 • Tạo chỉ mục columnstore
 • Thực hiện một kho dữ liệu Azure SQL
 • Mô tả các tính năng chính của SSIS
 • Thực hiện một luồng dữ liệu bằng cách sử dụng SSIS
 • Thực hiện kiểm soát luồng bằng cách sử dụng các task và chế độ ưu tiên
 • Tạo các gói động lực bao gồm các biến số và các thông số
 • Khắc phục lỗi gói SSIS
 • Mô tả các cân nhắc cho thực hiện một giải pháp ETL
 • Thực hiện dịch vụ chất lượng dữ liệu (Data Quality Services)
 • Thực hiện một mô hình dịch vụ dữ liệu Master
 • Mô tả làm thế nào bạn có thể sử dụng các thành phần tùy chỉnh để mở rộng SSIS
 • Triển khai dự án SSIS
 • Mô tả BI và kịch bản BI thường thấy

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với dữ liệu có liên quan, bao gồm:
 • Thiết kế một cơ sở dữ liệu chuẩn.
 • Tạo bảng và các mối quan hệ.
 • Truy vấn với Transact-SQL.
 • Một số tiếp xúc với các cấu trúc chương trình cơ bản (như vòng lặp và phân nhánh).
 • Ưu tiên kiến thức về các ưu tiên kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và kế toán tài chính.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  04/07/2020
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM