Querying Data with Transact-SQL

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mục đích chính của khóa học 5 ngày có giảng viên hướng dẫn này là để cung cấp cho học viên một sự hiểu biết tốt về ngôn ngữ Transact-SQL được sử dụng bởi tất cả các quy tắc SQL Server có liên quan; cụ thể là, Quản trị Cơ sở dữ liệu, và Phát triển Cơ sở dữ liệu Kinh doanh thông minh. Như vậy, các đối tượng mục tiêu chính cho khóa học này là: những nhà quản trị cơ sở dữ liệu, những nhà phát triển cơ sở dữ liệu và các chuyên gia BI.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả những kiến trúc và nội dung căn bản của Microsoft SQL Server 2016.
 • Hiểu được sự giống nhau và khác nhau giữa Transact-SQL và những ngôn ngữ máy tính khác.
 • Viết được truy vấn SELECT
 • Truy vấn nhiều bảng
 • Phân loại và lọc dữ liệu
 • Mô tả công dụng của các loại dữ liệu trong SQL Server
 • Sửa đổi dữ liệu bằng cách dùng Transact-SQL
 • Sử dụng tích hợp chức năng
 • Nhóm và tổng hợp dữ liệu
 • Sử dụng truy vấn con
 • Sử dụng các bảng biểu
 • Sử dụng bộ điều hành
 • Sử dụng chức năng xếp hạng cửa sổ, bù đắp và tổng hợp
 • Thực hiện pivoting và bộ nhóm
 • Thực hiện các thủ tục lưu trữ
 • Lập chương trình với T-SQL
 • Thực hiện xử lý lỗi 
 • Thực hiện chuyển giao

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Nhà phát triển cơ sở dữ liệu
 • Các chuyên gia BI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Có được kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu có liên quan.
 • Có kiến thức căn bản về hệ thống vận hành và những chức năng chính của nó.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)