Developing SQL Databases

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học năm ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để phát triển một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2016. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy cá nhân làm thế nào để sử dụng những tính năng sản phẩm của SQL Server 2016 và các công cụ liên quan đến việc phát triển một cơ sở dữ liệu.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Thiết kế và Thực hiện Bảng.
 • Mô tả thiết kế của các bảng tiên tiến
 • Đảm bảo đảm bảo tính nguyên bảng của dữ liệu thông ra sự ràng buộc.
 • Mô tả chỉ mục, bao gồm Tối ưu hóa và lập chỉ mục Columnstore
 • Thiết kế và Thực hiện Views.
 • Thiết kế và Thực hiện những Thủ tục lưu trữ.
 • Thiết kế và Thực hiện chức năng định nghĩa người dùng.
 • Phản hồi đối với thao tác dữ liệu sử dụng triggers.
 • Thiết kế và Thực hiện In-Memory Tables.
 • Thực hiện quản lý mã trong SQL Server.
 • Lưu trữ và truy vấn dữ liệu XML.
 • Làm việc với Spatial Data.
 • Lưu trữ và truy vấn Blobs và văn bản tài liệu.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng chính của chúng
 • Có hiểu biết về Transact-SQL
 • Có kinh nghiệm thực tiễn về các liên kết cơ sở dữ liệu

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)