Advanced Software Engineering Oriented Object Analysis Development

THỜI LƯỢNG: 5 NGÀY(40GIỜ) ĐÀO TẠO TẬP TRUNG;

SỐ LƯỢNG: 25 –30 Học Viên

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: TIẾNG VIỆT; BÀI GIẢNG: TIẾNG ANH

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

- Nắm các khái niệm trong kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP –SOLID)

- Nắm và hiểu các mẫu pattern cơ bản. Áp dụng các mẫu vào việc thiết kế các sản phẩm phần mềm

- Nắm và phát triển các mẫu cơ bản với ngôn ngữ lập trình JAVA

- Nắm được cách PTTK hệ thống theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

 • Đặt câu hỏi về kỹ thuật  
 • Đọc hiểu tài liệu thiết kế
 • Kỹ thuật mô hình hoá sử dụng ngôn ngữ mô hình UML

 NỘI DUNG KHOÁ HỌC

- Nắm và áp dụng các khái niệm cơ bản trong hướng đối tượng như trừu tượng hóa, đối tượng và lớp, tính đóng gói, kế thừa, đa hình, interface, pakage cũng như các mối quan hệ kết hợp, phụ thuộc và tổng quát hóa. (OOP)

- Nắm và áp dụng các nguyên tắc thiết kế S.O.L.I.D trong lập trình hướng đối tượng (OOP)

- Nắm và áp dụng các quy trình phát triển phần mềm theo hướng đối tượng(phân tích, thiết kế, cài đặt) sử dụng ngôn ngữ mô hình UML bao gồm Usecase Diagram, Usecase Spec, Activitie Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram (OOAD)

- Có khả năng trình bày ý tưởng thiết kế bằng lược đồ lớp và cài đặt thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java và cài đặt các tình huống kiểm thử (unit test) cho các class và phương thức của class. (OOAD)

- Nắm và áp dụng các mẫu thiết kế (Design Pattern) (OOAD)

 • Mẫu tạo đối tượng như Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton
 • Mẫu tổ chức dữ liệu như Adapter, Composite, Decorator, Bridge, Façade, Flyweight, Proxy
 • Mẫu xử lý bao gồm Strategy, State, Observer, Template Method, Iterator, Command, Visitor, Mediator, Memento, Interpreter, Chain of Responsibility

- Kỹ thuật review code, refactor code, các quy ước viết code trong ngôn ngữ lập trình JAVA và các best practice và lesson learnt khi coding

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Kỹ sư phát triển phần mềm ngành Công Nghệ Thông Tin

- Kỹ sư phát triển phần mềm ngành Điện Tử, Cơ Điện Tử

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

- Thuyết giảng kiến thức về khoá học thông qua các ví dụ

- Thực hành Lab và làm Assignment trên lớp với các bài tập thực tế

- Giảng viên review góp ý và rút kinh nghiệm

COMPLETION CERTIFICATE

After finish the course, student will receive completion certificate issued by SmartPro.

CHI TIẾT KHOÁ HỌC 

Buổi 1:

 • Lý thuyết: OOP & SOLID in JAVA

- Giới thiệu tổng quan về các feature của Java

- Ôn lại khái niệm OOP

- SOLID Principle

 • Lab 01 / Assignment 01/ Review 01

Buổi 2

 • Lý thuyết: SE Process & UML

- Quy trình phát triển một phần mềm

- Phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng

- Usecase Diagram

- Activities Diagram

 • Lab 02 / Assignment 02/ Review 02

Buổi 3:

 • Lý thuyết: SE Process & UML (Cont.)

- Data Design

- Sequence Diagram

- Class Diagram

 • Lab 03 / Assignment 03/ Review 03

Buổi 4

 • Lý thuyết:

- Unit Test với Junit 5

- Coding Convention

- Refactoring to pattern

- Question & Answer about technology

 • Lab 04/ Assignment 04/ Review 04

Buổi 5

 • Lý thuyết: Các mẫu thiết kế tạo đối tượng

- Factory Method, Abstract Factory

- Builder,

- Prototype,

- Singleton

 • Lab 05/ Assignment 05/ Review 05

Buổi 6

 • Lý thuyết: Các mẫu thiết kế tổ chức dữ liệu

- Adapter, Composite, Decorator

- Façade, Flyweight, Proxy

 • Lab 06/ Assignment 06/ Review 06

Buổi 7

 • Lý thuyết: Các mẫu thiết kế tổ chức dữ liệu (cont.)

- Practice with patterns

- Refactoring to Design Pattern

 • Lab 07/ Assignment 07/ Review 07

Buổi 8

 • Lý thuyết: Nội dung Các mẫu thiết kế xử lý

- Strategy, State, Observer, Template Method, Iterator, Command, Visitor, Chain of Responsibility

 • Lab 08/ Assignment 08/ Review 08

Buổi 9

 • Lý thuyết: Nội dung Các mẫu thiết kế xử lý (cont.)

- Practice with patterns

- Refactoring to Design Pattern

 • Lab 09/ Assignment 09/ Review 09

Buổi 10:

Tổng kết khoá học, hỏi đáp và review bài lớn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)