Data Science Certification Training - R Programming

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Hãy trở thành một chuyên gia về phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình R trong khóa học Data Science Certification này. Học viên sẽ làm chủ công cụ khám phá dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dự đoán và kỹ thuật phân tích mô tả với ngôn ngữ R. Với khóa học này, bạn sẽ được thực hành thực tế bằng cách thực hiện các dự án thực tế, dựa trên ngành công nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, bảo hiểm, …

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 40 giờ đào tạo trực tuyến có giảng viên hướng dẫn
 • 24 giờ video tự học (self-paced learning)
 • 10 dự án thực tế trong ngành liên quan đến lĩnh vực bán lẻ, bảo hiểm, tài chính, hàng không và các lĩnh vực khác
 • Tư vấn tận tình từ các chuyên gia trong ngành của chúng tôi
 • Truy cập trọn đời vào chế độ self-paced learning.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng để:

 • Có được sự hiểu biết cơ bản về phân tích kinh doanh
 • Cài đặt R, R-studio và thiết lập không gian làm việc và tìm hiểu về các gói R khác nhau
 • Lập trình Master R và hiểu cách các câu lệnh khác nhau được thực thi trong R
 • Có được sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong R và tìm hiểu để nhập / xuất dữ liệu trong R
 • Xác định, hiểu và sử dụng các hàm áp dụng khác nhau và các hàm DPYR
 • Hiểu và sử dụng các đồ họa khác nhau trong R để trực quan hóa dữ liệu
 • Có được sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm thống kê khác nhau
 • Hiểu và sử dụng phương pháp kiểm tra giả thuyết để đưa ra quyết định kinh doanh
 • Hiểu và sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính, phi tuyến tính và các kỹ thuật phân loại để phân tích dữ liệu
 • Tìm hiểu và sử dụng các quy tắc kết hợp khác nhau và thuật toán Apriori
 • Tìm hiểu và sử dụng các phương pháp clustering bao gồm K-means, DBSCAN và cluster phân cấp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các chuyên gia CNTT đang tìm kiếm một sự chuyển đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực phân tích và khoa học dữ liệu.
 • Các nhà phát triển phần mềm đang tìm kiếm một sự chuyển đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực phân tích và khoa học dữ liệu.
 • Chuyên gia làm việc trong lĩnh vực phân tích kinh doanh và dữ liệu (data and business analytics)
 • Sinh viên tốt nghiệp muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực phân tích và khoa học dữ liệu
 • Bất cứ ai có hứng thú thực sự trong lĩnh vực khoa học dữ liệu
 • Các chuyên gia có kinh nghiệm muốn khai thác khoa học dữ liệu trong lĩnh vực của họ
 • Điều kiện tiên quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho khóa đào tạo trực tuyến về khoa học dữ liệu này. Nếu bạn là người mới trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, đây là khóa học tốt nhất để bắt đầu.

BÀI THI & CẤP CHỨNG NHẬN

Mở khóa chứng chỉ Simplilearn:

Online Classroom:

 • Tham dự một lớp hoàn chỉnh (complete batch)
 • Hoàn thành 1 dự án

Online Self-Learning:

 • Hoàn thành 85% khóa học.
 • Hoàn thành 1 dự án

Ai cung cấp chứng nhận?

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo Data Science - R Programming, bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Simplilearn.

Tôi phải vượt qua bài kiểm tra khóa học Data Science - R Programming bao nhiêu lần?

Học viên có tối đa ba lần thử. Simplilearn cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho người học để giúp học viên vượt qua kỳ thi.

Hiệu lực của Data Science - R Programming

Chứng chỉ khóa học Data Science - R Programming từ Simplilearn có giá trị suốt đời.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lesson 00 - Course Introduction

Lesson 01 - Introduction to Business Analytics

Lesson 02 - Introduction to R Programming

Lesson 03 - Data Structures

Lesson 04 - Data Visualization

Lesson 05 - Statistics for Data Science-I

Lesson 06 - Statistics for Data Science-II

Lesson 07 - Regression Analysis

Lesson 08 - Classification

Lesson 09 - Clustering

Lesson 10 - Association

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)