Power BI

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Khóa học Microsoft Power BI là một bộ công cụ phù hợp để phân tích dữ liệu của bạn và rút ra những vấn đề cốt yếu kinh doanh từ nó thông qua việc xây dựng bảng điều khiển tương tác. Khóa học Power BI này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa Power BI, cho phép bạn xử lý các vấn đề kinh doanh và cải thiện các hoạt động.
 • Khóa học này còn giúp bạn nắm bắt và nắm vững cách để phát triển bảng điều khiển từ các báo cáo được xuất ra (pulished reports), khám phá chi tiết hơn từ dữ liệu của mình với Quick Insight, các phương pháp thực hành (practical recipes) về các nhiệm vụ khác nhau mà bạn có thể làm với Microsoft Power BI – từ việc thu thập dữ liệu của bạn để phân tích nó và cuối cùng chứa một số phương pháp (recipes) hữu ích để khắc phục các sự cố khác nhau trong Power BI.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Tạo các báo cáo stunning reports và generate visuals
 • Tạo bảng điều khiển (dashboards) với Quick Insights
 • Chuyển đổi dữ liệu để phân tích và tạo chế độ views dữ liệu hiệu quả
 • Cải thiện sự tương tác nhóm với Microsoft Teams
 • Truy cập trọn đời vào chế độ học self-paced learning

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có được các kiến thức và kỹ năng để:

 • Tạo bảng điều khiển (dashboards) từ published reports
 • Nhanh chóng tạo các hình ảnh visuals và bảng điều khiển (dashboards) với Quick Insights
 • Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên trong tính năng Q&A để nhanh chóng tạo các hình ảnh visuals để cung cấp chi tiết dữ liệu (actionable insight)
 • Tạo và quản lý data alerts
 • Nhận bố cục báo cáo (report layout) và trực quan hóa dữ liệu (data visualization) thực tiễn tốt nhất.
 • Hiểu các biểu đồ/ đồ thị sẽ sử dụng tùy thuộc vào câu hỏi được trả lời hoặc các câu chuyện được kể.
 • Sử dụng các hình dạng (shape) để thiết kế, nhấn mạnh và kể một câu chuyện
 • Xem cách kết hợp hình ảnh tùy chỉnh vào các báo cáo và bảng điều khiển của bạn.
 • Chia sẻ các báo cáo và bảng điều khiển, cũng như pro’s và con’s
 • Hoàn tất dự án phân tích dữ liệu Power BI/ visual từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
 • Cải thiện sự tương tác nhóm với Microsoft Teams
 • Biết cách lấy và chuẩn bị dữ liệu của bạn để phân tích và trực quan hóa
 • Tìm hiểu cách tạo mối quan hệ giữa tables trong mô hình dữ liệu của bạn
 • Tạo các cột và số đo được tính sử dụng ngôn ngữ DAX

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Những người chưa làm việc với Power BI và những ai muốn hiểu cách sử dụng các công cụ của Power BI.
 • Những người muốn tìm hiểu cách tạo visuals tùy chỉnh với các công cụ Power BI Developer

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 01 - Get and Prep Data like a Super Nerd

Bài 02 - Develop Your Data Nerd Prowess

Bài 03 - Developing Reports and Dashboards

Bài 04 - Tips, Tricks, and Capstone Project

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)