Deep Learning Fundamentals

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

IBM thiết kế khóa học này nhằm giúp học viên nắm rõ các nguyên tắc co bản về Deep Learning. Khóa học sẽ giúp học viên làm quen với các khái niệm của Deep Learning, Convolutional neural networks, và tính hiệu quả của Deep Learning.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Có được hiểu biết về Deep Learning
  • Nắm rõ các mô hình của Deep Learning như: mạng tích chập (convolutional networks), mạng hồi quy (recurrent nets), Autoencoders, Recursive Neural Tensor Nets, và Deep
  • Học về Use Cases
  • Hiểu rõ về các nền tảng của Deep Learning và thư viện các phần mềm

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lesson 01 - Learning Objectives

Lesson 02 - Introduction to Deep Learning

Lesson 03 - Deep Learning Models

Lesson 04 - Additional Deep Learning Models

Lesson 05 - Deep Learning Platforms & Libraries

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)