Microsoft Power BI Data Analyst

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (~24 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mục đích chính của khóa học là cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết tốt về phân tích dữ liệu với Power BI. Khóa học này cũng bao gồm các nội dung về cách thức triển khai dịch vụ Power BI Service, Power BI Mobile App và trực quan hóa dữ liệu (visualization).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu Power BI desktop
 • Mô tả mô hình Power BI desktop
 • Thiết lập Power BI desktop visualization
 • Triển khai dịch vụ Power BI
 • Mô tả cách kết nối với dữ liệu excel
 • Mô tả cách Power BI phối hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau
 • Kết nối trực tiếp với kho dữ liệu
 • Mô tả Power BI developer API
 • Mô tả ứng dụng di động Power BI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp với những ai đang làm các báo cáo về SQL Server – những người quan tâm đến các phương pháp thay thế về việc trình bày dữ liệu

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Trước khi tham gia khóa học này, học viên cần đạt các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Kiến thức chuyên sâu về cách xây dựng hệ cơ sở dữ liệu và các báo cáo
 • Kiến thức cơ bản về cấu trúc liên kết lược đồ kho dữ liệu (data warehouse) (bao gồm star schema và snowflake schema)
 • Một số kinh nghiệm thao tác cơ bản với cấu trúc lập trình như vòng lặp và phân nhánh (branch)
 • Có nhận thức Key Business Priorities như doanh thu, lợi nhuận và tài chính kế toán của doanh nghiệp.
 • Quen thuộc với các ứng dụng Microsoft Office – đặc biệt là Excel

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)