CCSP-Certified Cloud Security Professional

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học trực tuyến CCSP của Simplilearn sẽ giúp học viên có được chuyên môn về kiến trúc, thiết kế các ứng dụng và vận hành bảo mật đám mây. CCSP của (ISC)², là chứng nhận được công nhận trên toàn cầu và là tiêu chuẩn cao nhất dành cho bảo mật đám mây. Khóa học này cũng cấp hướng dẫn từng bước và một kế hoạch học tập chi tiết và dễ dàng theo dõi dựa trên các khía cạnh của CCSP, từ đó học viên có thể sẵn sàng tăng tốc cho sự nghiệp bảo mật đám mây của mình.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 50 giờ học kết hợp (blended learning)
 • Thời hạn truy cập self-paced trọn đời
 • Chứng chỉ hoàn tất khóa học được công nhận trong toàn ngành
 • 7 bài tập thực hành thực tế

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ các khái niệm, kiến trúc và thiết kế cơ bản về Điện toán Đám mây
 • Hiểu các khái niệm bảo mật dữ liệu đám mây bao gồm dòng đời dữ liệu và các kiến trúc lưu trữ
 • Khám phá các nguyên tắc thiết kế của bảo mật điện toán đám mây
 • Lên kế hoạch cho việc phục hồi sự cố và tiếp tục kinh doanh
 • Cấu hình các công cụ máy ảo
 • Thực hiện phân tích, giảm nhẹ và quản lý rủi ro
 • Nắm rõ và luyện tập các rủi ro pháp lý và tính tuân thủ của đám mây

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architect)
 • Quản trị bảo mật (Security Administrator)
 • Kỹ sư hệ thống (Systems Engineer)
 • Kiến trúc bảo mật (Security Architect)
 • Tư vấn bản mật (Security Consultant)
 • Kỹ sư bảo mật (Security Engineer)
 • Quản lý bảo mật (Security Manager)
 • Kiến trúc hệ thống) Systems Architect

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Để có được chứng nhận của Simplilearn, học viên phải:

 • Hoàn thành 85% khóa học tự học (self-paced learning)
 • Vượt qua bài kiểm tra đánh giá khóa học với điểm số 70 % hoặc cao hơn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lesson 01 - Course Introduction

Lesson 02 - Cloud Concepts, Architecture, and Design

Lesson 03 - Cloud Data Security

Lesson 04 - Cloud Platform and Infrastructure Security

Lesson 05 - Cloud Application Security

Lesson 06 - Cloud Security Operations

Lesson 07 - Legal Risk and Compliance

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)