CISSP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học cấp chứng nhận CISSP® của Simplilearn được căn chỉn theo các yêu cầu của (ISC)² CBK 2018. Khóa học này bao gồm các bài thực hành tốt nhất trong ngành nhằm giúp học viên có thể thi đậu bài thi ở lần thử đầu tiên. Chứng nhận này sẽ giúp học viên phát triển chuyên môn trong việc xác định kiến trúc và thiết kế, xây dựng cững như duy trì một môi trường kinh doanh bảo mật cho tổ chức của bạn bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật thông tin được chứng nhận trên toàn cầu.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 32 giờ đào tạo trực tuyến với giảng viên hướng dẫn
 • 32 giờ tự học qua các video
 • 5 bài kiểm tra mô phỏng trên giấy nhằm chuẩn bị cho chứng nhận CISSP của bạn
 • Cung cấp 30 CPEs cần thiết để có thể làm bài thi CISSP
 • Đảm bảo vượt qua kỳ thi.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Xác định các kiến trúc, thiết kế và quản trị bảo mật của tổ chức của bạn.
 • Có được kiến thức tương đương và các kỹ năng cần thiết để có thể thi đậu bài thi cấp chứng chỉ CISSP
 • Đạt được 30 CPEs, là điều kiện để có thể thi lấy chứng chỉ CISSP
 • Phát triển kiến thức thực tiễn về 8 domains được quy định trong CISSP Common Book of Knowledge, 2018.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản lý/ Tư vấn bảo mật
 • Quản lý/Giám đốc CNTT
 • Kiến trúc sư/Đánh giá viên Bảo mật (Security Auditors/Architects)
 • Kỹ sư bảo mật hệ thống
 • Giám đốc bảo mật CNTT (Chief Information Security Officers)
 • Kiến trúc sư mạng

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Khóa học CISSP này hướng đến học viên là các chuyên gia đang muốn có được uy tính cũng như linh động để phát triển sự nghiệp bảo mật thông tin hiện tại của họ. Để có được chứng chỉ CISSP của ISC2, học viên yêu cầu phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp gần đây liên quan tới 2 hoặc nhiều hơn trong 8 domains của CISSP – CBK 2018. Trong trường hợp không đáp ứng đủ 5 năm kinh nghiệm, học viên sẽ được trao chứng nhận ISC2 Associate và sẽ được thay thế bằng chứng chỉ CISSP sau khi chứng minh đủ kinh nghiệm làm việc của mình.

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Để có được chứng nhận của Simplilearn, học viên cần:

Online Classroom:

 • Tham dự đầy đủ một gói khóa học (complet batch)
 • Hoàn thành bài kiểm tra mô phỏng với số điểm tối thiểu là 60%.

Online Self learning:

 • Hoàn thành 85% thời lượng khóa học.
 • Hoàn thành bài kiểm tra mô phỏng với số điểm tối thiểu là 60%.

Tôi được thi bao nhiêu lần để thi đậu bài thi CEH?

Học viên chỉ có 1 lần thi duy nhất để thi đậu bài thi CISSP. 

Hiệu lực của chứng nhận CISSP

Chứng nhận CISSP có hiệu lực trong vòng 3 năm.

Nếu tôi không đậu bài thi CISSP Exam, tôi có thể đăng kí đánh giá lại không?

Nếu bạn không pass bài thi, bạn sẽ không được đăng kí đánh giá lại.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Domain 00 - Introduction

Domain 01 - Security and Risk Management

Domain 02 - Asset Security

Domain 03 - Security Engineering

Domain 04 - Communications and Network Security

Domain 05 - Identity and Access Management

Domain 06 - Security Assessment and Testing

Domain 07 - Security Operations

Domain 08 - Software Development Security

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)