CISM

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học CISM này sẽ mang đến cho học viên những kỹ năng về thiết kế, triển khai và quản lý kiến trúc quản lý bảo mật cho một doanh nghiệp. Khóa học được kết hợp với các bài thực hành tốt nhất của ISACA và được thiết kế nhằm giúp học viên thi đậu bài thi CISM trong lần thi đầu tiên. Các doanh nghiệp và co quan nhà nước ngày càng mong chờ các chuyên gia IT của họ có thể sở hữu chứng nhận CISM và nó được cho là cần thiết để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp cũng như giáo dục của họ. Khóa học này cũng sẽ giúp học viên xem xét xem liệu học đã chuẩn bị kỹ càng cho việc liên tục quản lý bảo mật, tính tuân thủ và quản trị cho doanh nghiệp CNTT của họ.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 16 giờ học e-learning chất lượng cao
 • Đạt được 16 CPE

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Xác định và thiết kế kiến trúc bảo mật cho hoạt động CNTT của bạn
 • Phát triển một nền tảng kiến thức thực tiễn  của 4 domains được quy định trong ISACA Exam Candidate Information Guide 2015
 • Chứng minh hiểu biết sâu rộng về mối quan hệ giữa các chương trình bảo mật thông tin và các mục tiêu và thành quả kinh doanh rộng lớn hơn.
 • Tập trung vào việc tuân thủ CNTT và tích hợp các hệ thống doanh nghiệp để thiết lập một khung CNTT của doanh nghiệp bảo mật hơn.
 • Đạt được 16 CPEs, là điều kiện để thi bài thi lấy chứng chỉ CISM
 • Có được các kiến thức tương đương và các kỹ năng cần thiết để thi đậu bài thi cấp chứng chỉ CISM

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Tư vấn, quản lý bảo mật
 • Quản lý CNTT và giám đốc CNTT
 • Kiểm toán và kiến trúc bảo mật
 • Kỹ sư bảo mật hệ thống
 • Giám đốc bảo mật CNTT
 • Information security managers
 • Tư vấn IS/IT

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Để trở thành một chuyên gia CISM được cấp chứng nhận, học viên cần phải hoàn thành các tiêu chí sau:

 • Một ứng dụng hoàn chỉnh cần phải được gửi đi trong vòng 5 năm kể từ ngày học viên thi đậu bài thi.
 • Tất cả các kinh nghiệm phải được kiểm chứng độc lập
 • Những kinh nghiệm này phải có được trong vòng thời hạn 10 năm trước ngày nộp chứng nhận hoặc trong vòng 10 từ ngày thi đậu bài thi.
 • Học viên phải đạt được 3 hoặc 5 năm kinh nghiệm làm việc thông qua vai trò quản lý bảo mật thông tin
 • Ngoài ra, học viên phải có kinh nghiệm làm việc rộng và đáp ứng 3 trong 4 CISM® domains

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Để có được chứng chỉ của Simplilearn, học viên phải:

 • Hoàn tất 85% khóa học tự học trực tuyến
 • Hoàn tất bài test mô phỏng với số điểm tối thiểu là 60%

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Domain 01: Information Security Governance

 • Lesson 1: Information Security Governance Overview
 • Lesson 2: Effective Information Security Governance
 • Lesson 3: Information Security Concepts and Technologies
 • Lesson 4: Information Security Manager
 • Lesson 5: Scope and Charter of Information Security Governance
 • Lesson 6: Information Security Governance Metrics
 • Lesson 7: Information Security Strategy Overview
 • Lesson 8: Creating Information Security Strategy
 • Lesson 9: Determining Current State Of Security
 • Lesson 10: Information Security Strategy Development
 • Lesson 11: Strategy Resources
 • Lesson 12: Strategy Constraints

Domain 02: Information Risk Management and Complian

 • Lesson 1: Risk Management Overview
 • Lesson 2: Good Information Security Risk Management
 • Lesson 3: Information Security Risk Management Conce
 • Lesson 4: Implementing Risk Management
 • Lesson 5: Risk Assessment
 • Lesson 6: Controls Countermeasures
 • Lesson 7: Recovery Time Objectives
 • Lesson 8: Risk Monitoring and Communication

Domain 03: Information Security Program Development

 • Lesson 1: Development of Information Security Program
 • Lesson 2: Information Security Program Objectives
 • Lesson 3: Information Security Program Development Concepts
 • Lesson 4: Scope and Charter of Information Security Program
 • Lesson 5: Information Security Management Framework
 • Lesson 6: Information Security Framework Components
 • Lesson 7: Information Security Program Resources
 • Lesson 8: Implementing an Information Security Progr
 • Lesson 9: Information Infrastructure and Architecture
 • Lesson 10: Information Security Program
 • Lesson 11: Security Program Services and Operational Assetment

Domain 04: Information Security Incident Management

 • Lesson 1: Incident Management Overview Part 1
 • Lesson 2: Incident Response Procedures Part 1
 • Lesson 3: Incident Management Organization
 • Lesson 4: Incident Management Resources
 • Lesson 5: Incident Management Objectives
 • Lesson 6: Incident Management Metrics and Indicators
 • Lesson 7: Current State of Incident Response Capability
 • Lesson 8: Developing an Incident Response Plan
 • Lesson 9: BCP/DRP
 • Lesson 10: Testing Response and Recovery Plans
 • Lesson 11: Executing the Plan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)