CompTIA Security+ 501

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

CompTIA Security + là chứng nhận được tin cậy trên toàn cầu để xác nhận kiến thức, kỹ năng bảo mật CNTT của nhà cung cấp trung lập (vendor-neutral). Chứng chỉ CompTIA Security + như là một chuẩn tốt nhất về kỹ năng thực tiễn trong bảo mật CNTT, chứng chỉ này bao gồm các nguyên tắc thiết yếu về an ninh mạng và quản lý rủi ro – nó trở thành bước đệm quan trọng trong sự nghiệp bảo mật CNTT.

Khóa học cấp chứng nhận CompTIA Security+ sẽ giúp học viên có đượccác kỹ năng và kiến thức cần thiết để cài đặt và cấu hình các hệ thống nhằm đảm bảo an toàn cho các ứng dụng, mạng, và các thiết bị; thực hiện phân tích các mối đe dọa và phản hồi bằng những kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thích hợp; tham gia vào các hoạt động giảm thiểu rủi ro; vận hành với một nhận thức về các quy định, luật định và chính sách. Sau khi thành công xác nhận các kỹ năng thông qua việc thi đậu bài thi cấp chứng chỉ, học viên sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nhằm hỗ trợ các nguyên tắc về tính bảo mật, tính toàn vẹn, và tính khả dụng.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 32 giờ học online có giảng viên hướng dẫn
 • Bao gồm 6 tên miền cần thiết để trở thành một chuyên gia bảo mật CNTT (IT security professional)
 • Hướng dẫn thực hành (hands-on based learning)
 • Chứng nhận hoàn tất khóa học
 • Đính kèm voucher thi Chứng chỉ quốc tế

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu biết về nhận dạng và giảm thiểu rủi ro
 • Cung cấp bảo mật trong quá trình hoạt động, thông tin, ứng dụng và cơ sở hạ tầng.
 • Bảo mật mạng để duy trì tính sẵn sàng, tính toàn vẹn và bảo mật thông tin quan trọng.
 • Thiết lập các quy tắc, chính sách và các quy định áp dụng bất cứ đâu

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp với các chuyên gia có vai trò 01 trong các vị trí sau:

 • Quản trị hệ thống (Systems Administrator)
 • Quản trị mạng (Network Administrator)
 • Quản trị viên bảo mật (Security Administrator)
 • Chuyên gia đánh giá CNTT (Junior IT Auditor)/ chuyên viên Pentest (Penetration Tester)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Không có yêu cầu gì đặc biệt để sở hữu chứng chỉ này, nhưng học viên nên hoàn tất chương trình học Network + trước khi tham gia học và thi lấy chứng chỉ SY0-501.

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Để sở hữu chứng nhận của Simplilearn:

Bạn cần tham dự một lớp học trực tuyến hoàn chỉnh trên Simplilearn và vượt qua bài kiểm tra, bạn sẽ được chứng nhận hoàn tất khóa học do Simplilearn cấp.

Thời hạn voucher thi CCQT

Voucher thi có thời hạn 01 năm kể từ ngày mua khóa học. Trong vòng 01 năm đó nếu bạn không đăng ký bài thi, bạn cần phải mua lại voucher khác theo giá thực tế tại thời điểm mua.

Tôi phải vượt qua bài thi CompTIA Security + bao nhiêu lần?  

Nếu thất bại trong lần thi đầu tiên môn CompTIA Security+, bạn không cần chờ đợi để thi lại lần 2, bạn có thể thi ngay. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn thất bại ở lần thi thứ 2, bạn phải đợi 14 (mười bốn) ngày tiếp theo kể từ lần thi sau cùng mới có thể đăng ký thi lại.

Khi bạn đã vượt qua được bài thi, bạn không thể đăng ký thi lại bài thi này nếu không có sự đồng ý trước từ CompTIA. Xin lưu ý, thí sinh phải thanh toán lệ phí thi theo lệ phí thực tế cho mỗi lần thi của CompTIA.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Lesson 01: Networking, LAN Security, Firewalls, IDS, Transport Layer Security, IPSec, NAC, Advanced IDS, Advanced Perimeter Security
 • Lesson 02: Principles of Security, Risk Management, Physical Security, Environmental Security, Data Classification, Operational Security, Incident Response, Change Management, Disaster Recovery, Forensics
 • Lesson 03: Malware, Cyberattacks, DNS Security, Social Engineering, Wireless Attacks, Advanced Wireless Security, Cross Site Scripting-XSS Attacks, Buffer Overflows, Security Testing Tools, Security Information and Event Management, Platform Hardening and Baselining, Honeypots, Vulnerability Assessment and Pen Testing
 • Lesson 04: Application Design Flaws and Bugs, Mobile Security and Device Management, Key Management, Virtualization and Cloud Security, Securing Storage and Storage Platforms, Information Lifecycle Management, Hacking IoT, Securing the Power Grid
 • Lesson 05: Access Controls, Kerberos, Single Sign On, Identity Federation, Id Governance
 • Lesson 06: Encryption, Advanced Cryptography, Message Authentication Codes, Crypto Algorithms, A Note On Salting, Public Key Infrastructure, PKI Management
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)