IT Service Desk

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (~24 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng về:

 • Định nghĩa và tầm quan trọng của Service Desk, và lý do mà tổ chức/công ty của bạn cần Service Desk.
 • Những loại cấu trúc tổ chức khác nhau của Service Desk, những nhiệm vụ và vai trò có liên quan, và cách lựa chọn loại Service Desk sao cho phù hợp với tổ chức của bạn dựa trên những yêu cầu về kinh doanh.
 • Service Catalog với các ví dụ về – tầm quan trọng, các giao tiếp cần thiết & các mối quan hệ của Services, Service Owner(s), Service Manager(s), Service Desk Manager(s), và  nhóm Service Desk.
 • Tổng quan về 3 loại quy trình phổ biến và các kỹ năng cần có trong một Service Desk. Lý do Service Desk mâu thuẫn với các silo kỹ thuật, nhằm hỗ trợ tổ chức một cách hợp lý và thuận tiện.
 • Những trách nhiệm độc quyền của Service Desk trong việc lựa chọn các kỹ thuật phù hợp (điện thoại, phần mềm Service Desk…) nhằm hỗ trợ tổ chức dựa trên nhiều loại khách hàng khác nhau.
 • Nhiệm vụ của nhóm Service Desk trong quản trị các công cụ Service Desk, bao gồm: tùy chỉnh các quy tắc kinh doanh, các lượt xem của người dùng, cung cấp các chương trình đào tạo cho người dùng, tạo báo cáo cho nhóm IT, và đối với việc kinh doanh khi cần thiết…
 • Lý do mà Service Desk được chọn thuê ngoài để hoàn thành những nhiệm vụ của nó.
 • Tầm quan trọng đối với việc bàn giao các dịch vụ chính thức (từ Service Transition tới Service Operation), từ Project Management tới Service Desk, bao gồm: đào tạo kỹ thuật và các qui định dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này là một bước quan trọng nhằm đảm bảo thành công đối với Service Desk trong việc hỗ trợ tổ chức.
 • Các chiến lược phát triển nhằm tạo nên và khai thác nhóm Service Desk. Điều này giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Sự tuân thủ – Quản trị CNTT rất quan trọng đối với Quản trị Tổ chức, và nhóm Service Desk và một phần trong hành trình này. Các loại kiểm toán đối với nhóm Service Desk.
 • Khảo sát sự hài lòng của khách hàng – vai trò của Service Desk với việc thúc đẩy và cải thiện các dịch vụ CNTT. Điều này giúp chúng ta đánh giá mức độ trưởng thành của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ của tổ chức.
 • Templates giao tiếp cần thiết cho nhóm Service Desk.
 • Training đầy đủ về cách dùng của 2 quy trình chính. Điều này giúp nhóm Service Desk sử dụng phần mềm Service Desk một cách hiệu quả và chuyên nghiệp (giải pháp service desk).

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên nhóm IT Service Desk
 • Quản lý nhóm IT
 • Bất kì người làm kinh doanh nào biết được Service Desk vận hành như thế nào, nhằm đạt được kết quả thực tế

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)