Chương trình đào tạo IIB Council

IIB Council (Institue of iBusiness Council) là cơ quan chứng nhận và đào tạo chuyển đổi kỹ thuật số và doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới.

IIB Council là một Bộ phận Kinh doanh mới thành lập của EC-Council Group dành riêng cho việc phát triển các chương trình đào tạo và chứng nhận chuyển đổi kỹ thuật số cho doanh nghiệp để tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển vượt bật trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Từ tháng 9/2018, SmartPro trở thành đối tác đào tạo ủy quyền của IIB Council và ĐỘC QUYỀN triển khai chương trình đào tạo C|BP - Cerfitified Blockchain Professional tại Việt Nam. 

BASIC
TIN TỨC