Chương trình đào tạo ISC2 - ISACA

ISC2

(ISC) ² là Hiệp hội thành viên phi lợi nhuận quốc tế cho các nhà lãnh đạo an ninh thông tin và kết nối các chuyên gia trao đổi mọi khía cạnh của bảo mật thông tin. Chứng chỉ CISSP là một trong những chứng chỉ được đánh giá cao của ISC2 mà cộng đồng các nhà lãnh đạo an ninh thông tin và bảo mật luôn hằng mong muốn sở hữu. CISSP chứng minh bạn có kiến thức sâu và rộng cần thiết cho việc thiết kế, thực hiện và quản lý một chương trình an ninh mạng tốt nhất.

Leardership & Operations

ISACA

Là hiệp hội toàn cầu, độc lập, phi lợi nhuận, ISACA tham gia vào việc phát triển, áp dụng và sử dụng các kiến thức và thực tiễn hàng đầu trong ngành được chấp nhận trên toàn cầu cho các hệ thống thông tin. Trước đây được gọi là Hiệp hội kiểm toán và kiểm soát hệ thống thông tin, ISACA ngày nay phản ánh phạm vi mở rộng hơn của các chuyên gia quản trị phục vụ cho hệ thống CNTT.

IT Governance
TIN TỨC Xem thêm
Hãng CNTT