ITIL Planning, Protection & Optimization

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Planning, Protection and Optimization (PPO) là một trong những modules thuộc chương trình ITIL® Service Capability.
 • Nó tập trung vào các ứng dụng thực tiễn của các bài thực hành PPO nhằm cho phép quản lý hiệu suất, tính khả dụng, tính liên tục của dịch vụ CNTT, bảo mật thông tin và yêu cầu.
 • Khóa học cung cấp nền tảng kiến thức về các quy trình thiết kế dịch vụ CNTT, đảm bảo các dịch vụ mới và đã nâng cấp, các công cụ và quản trị dịch vụ, kiến trúc kỹ thuật, các quy trình và hệ thống đo lường, các phương pháp và số liệu được thiết kế đáp ứng các yêu cầu và sẽ ít được yêu cầu thay đổi hơn một khi được giới thiệu.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có được các kiến thức về:

 • Thiết kế dịch vụ trong PPO và các khái niệm vòng đời dịch vụ.
 • Các quy trình trên dòng đời dịch vụ liên quan đến lên kế hoạch, bảo veeh và tối ưu hóa.
 • Quản lý hiệu suất và tính khả dụng như hiệu suất như hiệu suất đánh giá khả năng thiết kế dịch vụ thành công.
 • Quản lý tính liên tục của dịch vụ CNTT như hiệu suất để hỗ trợ tất quản lý tính liên tục trong kinh doanh.
 • Quản lý bảo mật thông tin như một phần của khung quản trị tổng thể của công ty.
 • Lên kế hoạch, bảo vệ và tối ưu hóa các vai trò và nhiệm vụ.
 • Các cân nhắc về triển khai và kỹ thuật.
 • Vai trò của tổ chức liên quan đến PPO

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học này dành cho:

 • Các cá nhân yêu cầu kiến thức sâu rộng về cách các quy trình thuộc chứng chỉ ITIL Certificate - Planning, Protection and Optimization có thể được sử dụng nhằm thúc đẩy giá trị của các hỗ trợ CNTT trong một tổ chức.
 • Các chuyên gia IT đang làm việc trong các tổ chức tuân theo ITIL
 • Các nhân viên vận hành có liên quan đến quản lý hiệu suất, quản lý tính khả dụng, quản lý tính liên tục của dịch vụ CNTT (ITSCM), quản lý bảo mật thông tin và quản lý yêu cầu.
 • Các cá nhân đã có chứng chỉ ITIL Foundation Certificate thuộc mảng IT Service Management và mong muốn có được chứng chỉ  ITIL ở cấp độ cao hơn.
 • Các cá nhân đang mong muốn có được chứng chỉ ITIL Expert Certificate thuộc mảng IT Service Management mà khóa học này là một trong những điều kiện tiên quyết.

BÀI THI VÀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

 • Có ít nhất 28 contact hours dành cho tài liệu khóa học (thời gian dành cho việc hướng dẫn, bao gồm cả thời gian nghỉ, tại một Tổ chức Đào tạo Ủy quyền (ATO) hoặc một khóa học e-learning tại một tổ chức ủy quyền), như là một phần của chương trình đào tạo chính thức được phê duyệt.
 • Có kiến thức căn bản về CNTT và 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT
 • Có chứng chỉ ITIL Foundation Certificate thuộc mảng IT Service Management (hoặc chứng chỉ ITIL phù hợp ở phiên bản cũ hơn hoặc có liên quan). Học viên cũng đWe also recommend that you complete a minimum of 12 hours of personal study by reviewing the course content.

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)