ITIL Service Strategy

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

ITIL® Intermediate Service Strategy (SS) là một trong 5 modules của chương trình ITIL® Service Lifecycle và cung cấp cho học viên các hướng dẫn cho phép họ thiết kế, phát triển và thực hiện các chiến lược cung cấp dịch vụ phù hợp với chiến lược của tổ chức.

Nó tập trung vào tầm quan trọng của các khía cạnh chiến lược của dịch vụ trong vòng đời dịch vụ CNTT và cung cấp các công nghệ và kiến thức cụ thể nhằm giúp học viên chứng minh rằng họ năm rõ các rủi ro và yếu tố thành công, trong khi đó, nắm vứng các kỹ năng nhằm phát triển và tiến hành các chiến lược trong một chương trình hoặc tổ chức.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Nắm rõ các mục tiêu, nguyên tắc và accs quy trình trong chiến lược dịch vụ.
 • Giải thích cách quản trị accs điều khoản của chiến lược dịch vụ.
 • Xác định cách tổ chức các hoạt động và vận hành CNTT trong chiến lược dịch vụ.
 • Xác định các cân nhắc về kỹ thuật trong chiến lược dịch vụ.
 • Thực hiện các triển khai trong chiến lược dịch vụ.
 • Xác định các thách thức, rủi ro và các yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.
 • Tạo và vận hành các chiến lược dịch vụ ITIL tập trung vào khách hàng.
 • Chỉ rõ cách các chiến lược dịch vụ có thể được thực hiện nhằm thúc đẩy chất lượng quản lý CNTT trong một tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học này phù hợp với các đối tượng học viên là:

 • Giám đốc CNTT (CIOs)/Giám đốc Công nghệ (CTOs)
 • Quản lý CNTT, nhóm trưởng và nhà thiết kế dịch vụ
 • Kiến trúc sư CNTT, nhà hoạch định, tư vấn, quản lý kiểm toán và quản lý bảo mật CNTT.
 • Giảng viên ITSM có liên quan đến việc liên tục quản lý, kết hợp và tích hợp của các hoạt động chiến lược trong vòng đời dịch vụ.
 • Các cá nhân yêu cầu kiến thức chuyên sâu về các giai đoạn của vòn đời dịch vụ và cách các hoạt động được triển khai nhằm thúc đẩy chất lượng quản lý dịch vụ trong một tổ chức.
 • Các chuyên gia IT làm việc với các vai trò liên quan tới hoạc định, triển khai và kiểm soát chiến lược trongmột mô hình kinh doanh dựa trên dịch vụ, đang tìm kiếm các kiến thức về các khái niệm, quy trình, chức năng và các hoạt động có liên quan trong chiến lược dịch vụ.
 • Các cá nhân đã có chứng chỉ ITIL Foundation thuộc mảng IT Service Management và mong muốn có được các chứng chỉ ITIL ở cấp độ cao hơn.
 • Các cá nhân đang mong muốn có được chứng chỉ ITIL Expert thuộc mảng IT Service Management mà khóa học này là một trong những điều kiện tiên quyết

BÀI THI VÀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

 • Có ít nhất 21 giờ đào tạo trên lớp hoặc e-learning tại một trung tâm đào tạo được ủy quyền
 • Có chứng chỉ ITIL Foundation thuộc mảng IT Service Management
 • Trình độ CNTT cơ bản và có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)